Falco Chess 14.3

Falco Chess 14.3

Falco Software Company – 18,5MB – Freeware – Windows
This 3D chess game can be played as a stand-alone game, over the Internet.

Tổng quan

Falco Chess là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Falco Software Company.

Phiên bản mới nhất của Falco Chess là 14.3, phát hành vào ngày 27/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/10/2007.

Falco Chess đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 18,5MB.

Falco Chess Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Falco Chess!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại